Correctie percentages verkiezingsuitslag 2014

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de gemeente Pekela. De voorlopige uitslagen zijn tijdens de verkiezingsavond op het gemeentehuis gepresenteerd. Daar kwamen ook de percentages aan bod ten opzichte van 2014. Hierin is per abuis een incorrecte lijst gepresenteerd.

In het schema hieronder vindt u  juiste cijfers (in het groen):

Percentages 2014

Het verschil is ontstaan in de formule van het berekenen van het percentage. In de optelling van het totaal ontbrak 1 partij, waardoor het totaal lager was dan het feitelijke totaal. Dit totaal is gebruikt voor het berekenen van de percentages waardoor de getoonde percentages 2014 niet klopten. Dit heeft met name gevolgen voor de interpretatie van de cijfers.

Burgemeester Jaap Kuin: “Het is en blijft mensenwerk waarmee we te maken hebben. We hebben alles op alles gezet om de cijfers en percentages diezelfde avond nog te kunnen presenteren. Helaas is hier toch een fout in geslopen”.

Definitieve uitslag

Op vrijdag 23 maart 2018 om 10:00 uur vindt de zitting van het hoofdstembureau plaats. Dan worden de definitieve uitslagen bekend gemaakt van de gemeenteraadsverkiezingen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.