Jaarwisseling

Oud & Nieuw gaat jaarlijks gepaard met feest en vuurwerk. De gemeente Pekela wil graag dat Oud & Nieuw veilig verloopt en heeft daarom een aantal spelregels opgesteld rondom het afsteken van vuurwerk en carbidschieten.

Terugblik jaarwisseling 2017-2018

Oudejaarsdag 2017 is er veel carbid geschoten. In Pekela hebben alle carbidschieters geschoten met ballen in plaats van deksels. Geweldig! Over de vreugdevuren in ons dorp zijn helaas de klachten toegenomen. De gemeente Pekela heeft geconstateerd dat er veel vreugdevuren waren waarbij er voorwerpen zoals autobanden, meubelen of bewerkt hout is verbrand. Ook ontstonden er vreugdevuren te dicht op woningen/gebouwen. Dit willen wij aankomende jaarwisseling voorkomen!

Meer handhaving op de regels

De jaarwisseling van 2018-2019 gaat de gemeente Pekela samen met politie en brandweer er meer op toezien dat de regels rondom carbidschieten en vreugdevuren worden nageleefd. Wanneer vreugdevuren tot overlast leiden en niet voldoen aan de gestelde regels wordt het vreugdevuur direct door de brandweer gedoofd.

Vreugdevuren

Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening. Lees meer...

Carbidschieten

Carbidschieten is een traditie in onze regio. Om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen bovenmatige overlast ontstaat voor de omgeving, gelden er regels waar iedereen die tijdens de jaarwisseling gaat carbidschieten zich aan moet houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Lees meer...

Vuurwerk

Vuurwerk hoort bij de traditie van oud en nieuw. Om de overlast van vuurwerk te beperken mag u vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken, omdat het voldoet aan de wettelijke eisen. Lees meer...

Oudejaarsfeesten

Wilt u (als burger, bedrijf of instelling) een oudejaarsfeest organiseren? Meld dit dan tijdig bij de gemeente. Voor een feest in huis, in de garage of tuin heeft u geen vergunning nodig maar er gelden dan wel een aantal regels. Door een formulier klein evenement in te leveren kunt u dit bij de gemeente melden. Een grootschalig evenement valt onder de vergunningplicht. Vraag dit voor 1 december 2018 aan, zodat vooraf kan worden beoordeeld of een evenement gewenst is en onder welke voorwaarden het evenement kan plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Opening horeca

Voor horecazaken geldt dat zij een apart verzoek moeten indien om open te zijn tijdens de jaarwisseling. Er wordt geen collectieve ontheffing verleend. De individuele ontheffing kan worden verleend tot 06.00 uur. Dit verzoek moet tijdig (uiterlijk op 1 december 2018) bij de gemeente worden indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Uitgelicht