Verkenners adviseren coalitie met SP, SvP en PvdA

Onder leiding van SP formateur Pim Siegers (SP) wordt er nu gestart met de coalitiegesprekken.

Namens de informateur is het volgende bericht verzonden: 

Op woensdag 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. SP werd in Pekela de grootste partij. SP’ers Hennie Hemmes en Pim Siegers onderzochten de afgelopen twee weken de mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie in Pekela. Ze spraken daarvoor met alle gekozen partijen uit de gemeenteraad. Uitkomst van deze gesprekken is dat een samenwerking van de drie grootste partijen (SP, SvP en PvdA) voor de hand ligt.

Pim Siegers: ‘Pekelders hebben ons op 21 maart 2018 de puzzelstukjes in handen gegeven voor een nieuw gemeentebestuur. Onze opdracht was om te bekijken welke puzzel qua grootte en kleur het beste paste. In alle gesprekken kwamen maar liefst zeven coalities ter sprake, want nagenoeg alle partijen zien zichzelf terug in het college. Wat ons betreft is het logisch dat nu eerst de drie grootste partijen in de raad het voortouw nemen in de volgende formatiefase.’

Verkenningsrapport

Het verkenningsrapport is woensdagavond 4 april 2018 door de fractieleiders van de zeven gekozen partijen vastgesteld. Daarmee is voor iedereen openbaar wat de voorkeurscoalities van de verschillende partijen waren. De betrokken partijen hebben aangegeven zo snel mogelijk te starten met de onderhandelingen.

Uitgelicht