Zienswijze indienen

Wanneer u een reactie wilt geven op een ruimtelijk plan, zoals een ontwerpbouwvergunning. bestemmingsplan, of een wijzigingsplan, dan kunt u een zienswijze indienen.

Ook wanneer inspraak op een ander gemeentelijk plan of project is opengesteld, kunt u een vaak zienswijze indienen.

Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Over het algemeen is hier een periode van 6 weken voor.

Met een zienswijze die te laat wordt ingediend hoeft de gemeente geen rekening te houden.

Online indienen zienswijze

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

In de bekendmaking van het ruimtelijk plan, de ontwerpvergunning of ander plan of project staat aangegeven wie er een zienswijze in kunnen dienen. Ook staat vermeld hoe en wanneer u het plan of ontwerp in kunt zien en in welke periode een zienswijze ingediend moet worden. Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk of digitaal worden ingediend.

Mondeling

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de afdeling die in de bekendmaking vermeld staat.

Schriftelijk

In uw schriftelijke zienswijze geeft u aan wat uw mening is over bijvoorbeeld het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd of het voornemen wat gepubliceerd wordt.

Verzamel de benodigde gegevens en stuur dit op naar de afdeling die vermeld staat.

Het postadres van de gemeente is:

Postbus 20 000
9665 ZM Oude Pekela