Besluiten week 47

  • De tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties met ingang van 1 januari 2020 te verhogen met 1,4% en conform bijlage vast te stellen voor 2020.
  • Het tarief voor gebruik van een gymlokaal gelijk te trekken aan het tarief voor gebruik van 1/3de deel van een sporthal.
  • De raad en de gebruikers te informeren over de verhoging.


 

Uitgelicht