Een horecabedrijf starten

U wilt een horecabedrijf beginnen. Wat heeft u daarvoor nodig?

U wilt een horecabedrijf beginnen. Wat heeft u daarvoor nodig?

Drank- en horecavergunning

Verstrekt u alcoholhoudende dranken in uw horecabedrijf en worden die in uw bedrijf genuttigd, dan dient u een drank- en horecavergunning aan te vragen. Uw horecapand en alle leidinggevenden en personeel moeten aan een aantal eisen voldoen.

Terrasvergunning

Als u bij uw horecabedrijf op uw eigen terrein of in de openbare ruimte een terras wilt plaatsen, heeft u een terrasvergunning nodig. Een terrasvergunning is een onderdeel van de exploitatievergunning en uw drank- en horecavergunning.

Speelautomatenvergunning

Voor het plaatsen van speelautomaten heeft u een speelautomatenvergunning nodig op grond van de Wet op de Kansspelen. Behendigheidsautomaten mogen altijd worden geplaatst maar voor het plaatsen van kansspelautomaten zal worden gekeken of uw horecabedrijf hoogdrempelig is (restaurant of café).

Omgevingsvergunning

Gaat u nog bouwen, verbouwen of renoveren of het pand anders gebruiken? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor bouwen of het gebruik nodig heeft. Gaat u slopen, dan moet u een sloopmelding doen. Is het gebouw een monument, dan gelden andere regels voor bouwen en slopen.

Uw horecapand dient ook aan brandveiligheidseisen te voldoen. In vele gevallen dient een Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik te worden aangevraagd  of een Gebruiksmelding te worden gedaan.

Melding milieubeheer

Veel bedrijven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wilt u een wijziging doorvoeren of een bedrijf/instelling oprichten dan kan het zijn dat u een melding moet doen vanwege de bescherming van het milieu.