Drank en horecavergunning aanvragen

Als u in uw horecabedrijf alcoholhoudende dranken verstrekt, heeft u een vergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet. Voor elke vestiging is een aparte vergunning nodig.
Wanneer alcoholhoudende dranken tegen betaling worden geschonken, moet bij de start van een nieuwe onderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering (wijziging leidinggevende), een drank- en horecavergunning aangevraagd worden. Bij wijzigingen in de inrichting (bijv. interne verbouwing of aanleg terras) moet de vergunning worden gewijzigd.

  • U dient bij het aanvragen van de drank- en horecavergunning in ieder geval aan een aantal eisen te voldoen zoals:
  • Uw bedrijf dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Uw pand moet voldoen aan de eisen die de wet stelt aan bv. De hoogte en de oppervlakte, ventilatie en aanwezigheid van toiletten;

De leidinggevenden (dus ook de ondernemer) dienen in het bezit te zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne, zijn minimaal 21 jaar, staan niet onder curatele, niet veroordeeld en niet van slecht levensgedrag.

Verenigingen en stichting die ook alcohol willen schenken dienen daarnaast een bestuursreglement te hebben. Minimaal 2 bestuursleden dienen in het bezit te zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne en vrijwilligers van de vereniging die de barinstructie IVA hebben gevolgd mogen bardiensten draaien.

Aanvraag ontheffing

Aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet bij evenementen

Uitgelicht