Uitkering aanvragen

Met een uitkering op grond van de Participatiewet kunt u in uw levensonderhoud voorzien. De noodzakelijke kosten van het bestaan worden hiervan betaald

Met een uitkering op grond van de Participatiewet kunt u in uw levensonderhoud voorzien. De noodzakelijke kosten van het bestaan worden hiervan betaald. Dit zijn de normale dagelijkse en maandelijkse uitgaven, zoals:

  • de boodschappen
  • huur en woonkosten
  • betaling gas, elektriciteit, premie van verzekeringen, telefoon en abonnementen
  • kleding en schoenen
  • reservering voor aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld wasmachine)

De uitkering die u ontvangt, wordt algemene bijstand genoemd. Deze uitkering is in principe tijdelijk van aard en is een overbrugging tot het moment dat u via een baan uw eigen inkomen kunt verdienen.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het UWV WERKbedrijf in uw woonplaats of regio. Het UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag door naar de gemeente. Die neemt binnen 8 weken een beslissing en meldt dat schriftelijk bij de aanvrager middels een beschikking. Het recht op een uitkering is mede afhankelijk van het inkomen en het vermogen van het gezin of de huishouding.

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een uitkering, is dat u een geldige inschrijving heeft als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf kan via internet www.werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wij proberen uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken. Neemt u daarom alle informatie mee die van u gevraagd wordt in de uitnodigingsbrief. Mocht u vragen hebben over de informatie die gevraagd wordt of twijfelen of u wel of niet iets mee moet nemen, belt u dan tijdens het telefonisch spreekuur met de gemeente.

Voorschot na aanvragen bijstandsuitkering

Het kan voorkomen dat u niet kunt wachten tot de uitkering daadwerkelijk uitbetaald wordt. U kunt de gemeente verzoeken om een voorschot van 90% van de uitkering alvast aan u uit te betalen. Dit voorschot wordt binnen 4 weken na het aanvragen van de uitkering uitbetaald en vervolgens om de 4 weken.

Niet eens met een besluit?

U kunt dan telefonisch contact opnemen met de gemeente. Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen.  U moet schriftelijk binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit uw bezwaarschrift indienen.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum van het bezwaarschrift
  • het kenmerk van dit besluit of een kopie van dit besluit meesturen;
  • de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit

Meer informatie over de participatiewet: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet.

Uitgelicht