Overige plannen

Digitale plannen die in procedure gebracht of in werking zijn getreden in overige gebieden.

Voorbereidingsbesluit maatschappelijke bestemmingen Pekela

Voorbereidingsbesluit Aa-stroom