Een klacht indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of over een besluit van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of over een besluit van de gemeente?

Dan kunt u een klacht indienen. Dit kunt u online regelen.

Online een klacht indienen

Schriftelijk

U kunt een schriftelijke klacht indienen door een klachtbrief te sturen naar postbus 20.004, 9640 PA Veendam.
Een schriftelijke klacht  moet tenminste de volgende informatie inhouden:

  • datum waarop u de klacht indient.
  • uw naam en adres.
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
  • uw handtekening.

U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht. Klaagt u over de gedraging van een persoon, dan zal in ieder geval een kopie van uw klacht  aan deze persoon worden verstrekt.

Uw klacht moet binnen uiterlijk zes weken worden afgehandeld. Deze termijn kan één keer worden verlengd met maximaal vier weken.

Waar kan ik hierna nog terecht?

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. U dient dit wel te doen uiterlijk binnen twaalf maanden na afhandeling van de klacht.

Dit kan zowel digitaal als via de post. Het postadres is:

Nationale Ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag

Als u meer wilt weten over de werkwijze van de Nationale Ombudsman, dan kunt u het gratis telefoonnummer bellen: 0800-33 55 555 of kijken op de website www.nationaleombudsman.nl.