Burgemeester en wethouders

Samenstelling College van B&W, burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris, B&W besluitenlijsten, collegeprogramma.

 • Samenstelling College van B&W

  In 2018 is er een nieuw college aangetreden in Pekela. De plannen voor de collegeperiode van 2018 – 2022 staan in het collegeprogramma.

 • Burgemeester Jaap Kuin

  De heer Jaap Kuin is waarnemend burgemeester van de gemeente Pekela.

 • Wethouder Hennie Hemmes

  Hennie Hemmes is eerste loco burgemeester en wethouder voor de SP.

 • Wethouder Henk Busemann

  Henk Busemann is derde loco burgemeester en wethouder voor de PvdA.

 • Wethouder Jaap van Mannekes

  Jaap van Mannekes is tweede loco burgemeester en wethouder voor Samen Voor Pekela.

 • Gemeentesecretaris Jan van der Woude

  De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen.

 • B&W besluitenlijsten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. Doorgaans wordt de besluitenlijst gepubliceerd een dag nadat deze is vastgesteld. Dit gebeurt een week na de vergadering. Vervolgens kunt u hier de openbare besluitenlijst van de desbetreffende vergaderingen bekijken.

 • Collegeprogramma

  Het college bestuurt de gemeente op basis van een collegeprogramma. Na de verkiezingen stelt het nieuwe college een collegeprogramma met elkaar op.