Gemeente Pekela

Uitgelicht

Oud & Nieuw

Oud & Nieuw gaat jaarlijks gepaard met feest en vuurwerk. De gemeente Pekela wil graag dat Oud & Nieuw veilig verloopt en heeft daarom een aantal spelregels opgesteld rondom het afsteken van vuurwerk en carbidschieten.

Pekela doet het apart

Plastic, metaal en drankenkartons apart in de oranje afvalcontainer

Uw WOZ-waarde

Beoordeel uw eigen WOZ-waarde. Elk jaar ontvangen de eigenaren en gebruikers van panden of grond een aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB) van de gemeente Pekela.

Sneeuw- en Gladheidbestrijding

Als het glad is of wordt, worden de hoofdwegen, busroutes, de wijkontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied gestrooid.